Tu powstaje serwis Centrum Logopedyczno-Psychologicznego „BAAS” w Legnicy

Tu powstaje poradnia BAAS
Tu powstaje Centrum Logopedyczno-Psychologiczne „BAAS”

Szanowni Państwo!

Miło nam bardzo poinformować, że po udanym starcie w dziedzinie logopedii i surdologopedii, za namową wielu rodziców i wychowawców w zaprzyjaźnionych placówkach, podjęliśmy starania o zbudowanie w oparciu o nasze standardy i skuteczne metody pracy Centrum Logopedyczno-Psychologicznego.

Mając sprawdzony zespół specjalistów, z którymi współpracujemy od lat, chcemy oferować nasze usługi jak najszerszemu gronu klientów w dużo większym niż do tej pory zakresie i dostępności.

Dodatkowo chcemy również wspierać Państwa w uzyskiwaniu pomocy w otrzymywaniu wsparcia dla podopiecznych, którym to wsparcie jest szczególnie potrzebne.