Postępowanie logopedyczne

Cały proces postępowania logopedycznego, według którego pracuję, przebiega w sposób następujący:

Źródło: Model czynności w procesie postępowania logopedycznego.
Opracowanie własne na podstawie: S. Grabias, 2017, s. 43-62